Terms and Conditions | Claire Every Skin

claire

terms and conditions

เงื่อนไขและข้อตกลง

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ www.claireeveryskin.com เพื่อความสะดวกในการใช้งานภายในเว็บไซต์ โปรดอ่านข้อกำหนดต่างๆ ก่อนการเริ่มใช้งาน www.claireeveryskin.com ภายใต้บริษัท เอสแอลซี อินเตอร์แล็บ จำกัด ทำการค้าภายใต้ชื่อ CLAIRE SKIN เพื่อขายและส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง ร้านกับผู้ใช้บริการ
ดังนั้น กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียด การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ www.claireeveryskin.com ถือว่าท่านได้ยอมรับว่าท่านได้อ่านและตกลง ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งมีการผูกมัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ข้อมูลที่รวบรวม

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน) เกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ร้านค้า เคาน์เตอร์ ฐานข้อมูลของโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ของเรา และยังรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ซึ่งใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น คุกกี้ และบันทึกการปฏิบัติการของเว็บ เซิร์ฟเวอร์

ลิขสิทธิ์และลิขสิทธิ์ทางปัญญา

ซอฟต์แวร์โค้ดต่างๆ รูปแบบการนำเสนองาน เครื่องหมายการค้า โลโก้ ไอคอน เนื้อหา ข้อความ ตัวหนังสือ ชื่อ และรูปภาพ สำหรับการใช้บริการ บนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุที่มาจากแหล่งอื่น ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ www.claireeveryskin.com แต่เพียงผู้เดียว และเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้สินค้าที่จัดจำหน่ายบนเว็บไซต์ ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่นๆ บริษัทฯจะไม่รับผิดใดๆ ในการละเมิดสิทธิที่ผู้อื่นกระทำขึ้น
ห้ามใช้เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ www.claireeveryskin.com กับการให้บริการที่ไม่ได้เกิดจากหรือเป็นของ www.claireeveryskin.com และก่อให้เกิดการเข้าใจผิดระหว่างลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่เป็นการทำให้ www.claireeveryskin.com เสื่อมเสีย

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

หากเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ มีการเชื่อมโยงผู้ใช้บริการต่อไปยัง เว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ทางเราสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการกระทำใดๆ ของเว็บไซต์เหล่านั้น

คำอธิบายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ

บริษัทฯ จะพยายามให้คำอธิบายผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่สามารถรับประกันได้ว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์เหล่านั้นจะถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ ทันกาลเวลา ปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล เช่นเดียวกันเรื่องสีของรูปภาพ ทางบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของผู้ใช้บริการ อาจผิดเพี้ยนตามคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน และการตั้งค่าของหน้าจอ ดังนั้นหากผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดย www.claireeveryskin.com ไม่ได้เป็นอย่างที่อธิบายไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งมวล (ไม่ว่าจะเป็นการรับคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้า หรือกาคืนเงิน)
นอกจากนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการใส่ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือลงรายเอียดผิด เป็นต้น) บริษัทฯ มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งได้ทุกเมื่อ และสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย

การเปลี่ยนและคืนสินค้า

CLAIRE SKIN มีนโยบายรับเปลี่ยนคืนสินค้า ภายใน 14 วัน ในกรณีต่อไปนี้ :
  • ได้รับสินค้าในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายจากการจัดส่ง
  • ทางเราจัดส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง
การเปลี่ยนสินค้า
  • หากต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อเราภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
  • ในกรณีที่ทางเราส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมป้ายสินค้าที่ติดอยู่ และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับจาก CLAIRE SKIN เราจะทำการตรวจสอบสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ผ่านตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ตั้งไว้
  • หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนไม่มีในสต๊อก เราจะทำรายการเพื่อคืนเงินให้ภายใน 7-14 วันทำการ
วิธีการส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์
  • แนบใบเสร็จการชำระเงินพร้อมสินค้า (สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย) จัดส่งคืนทางไปรษณีย์ โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 5 วันทำการเพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า
  • หาก CLAIRE SKIN ไม่พบความผิดพลาดของสินค้าที่ลูกค้าส่งคืน เราจะจัดส่งสินค้านั้นคืนให้กลับลูกค้า
  • การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลา 7-10 วันทำการ
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียนคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าที่ 02-381-2651 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.